Who is prisoner GN0098?

During my research for an article on a murder in 1867, I incidentally come across a huge archive containing almost 2,000 mugshots of inmates of the Friesian prison around 1900. When I browse through the old pictures, one after the other long gone prisoner is looking me in the eyes. Often brutal, sometimes with a friendly smile. Some wear names and dates, but most nothing but a number.

Suddenly, prisoner GN0098 appears on my screen. Her picture is lacking name and date. All I can find out is that she was doing time in the women’s prison of Appingedam in Friesland, The Netherlands. Why? What has this young woman, almost a child, done to deserve spending her days between cold prison walls? Has she ever been released and what became of her?We will probably never know. History swallowed GN0098 without leaving us her name. Neither will we ever know what she was thinking about when she looked into the camera with her dreamy eyes. But that a century later she would look through many computerscreens into the eyes of so many people that were not even born the day she will die, is something she would surely never have believed.

Wie is gevangene GN0098?

Tijdens research voor een verhaal over de roofmoord op het echtpaar Hiddema in 1867 stuit ik op een enorm archief met een kleine tweeduizend mugshots van het Friese gevangeniswezen eind 19e, begin 20e eeuw. Ik blader door de foto’s, de ene na de andere lang geleden overleden boeventronie staart me aan. Meestal grimmig, soms vriendelijk glimlachend. Sommige foto’s zijn voorzien van een naam en datum, maar de meeste moeten genoegen nemen met een nummer.
Plotseling vGN0098Appingedamerschijnt GN0098 op mijn beeldscherm. Datum en naam ontbreken ook hier. Het enige wat bekend is, is dat ze in de vrouwengevangenis Appingedam haar straf uitzat. Waarvoor? Wat heeft deze jonge vrouw, een kind bijna nog, misdaan om haar dagen tussen de grauwe gevangenismuren te moeten slijten? Is ze er ooit nog uit gekomen en wat is er van haar geworden?
We zullen het waarschijnlijk nooit weten. GN0098 verdwijnt zonder naam in de geschiedenis. Waar ze met haar bijna serene blik aan dacht terwijl deze foto werd genomen, zullen we evenmin ooit weten. Maar dat GN0098 ruim een eeuw later nog door menig computerscherm zal turen, had zij dan weer nooit kunnen bevroeden.